Blog của dân kế toán

Welcome to my site, enjoy your stay!

Phần mềm kế toán đặc thù theo nhà hàng

October 29, 2012

Nghiệp vụ kế toán, quản lý trong lĩnh vực nhà hàng có thể không phức tạp như một số ngành khác, song vẫn có đặc thù rất chi tiết mà một một phần mềm thông thường khó xử lý triệt để, khiến người dùng mất thời gian.Dưới đây là những đặc thù về nhu cầu quản lý ngành nhà hàng cần lưu ý:…

Read more

Tìm hiểu các loại phần mềm kế toán

September 3, 2012

Phần mềm kế toán là phần mềm ứng dụng trong việc ghi chép và xử lý các giao dịch kế toán trong các module chức năng như các tài khoản nợ phải trả, tài khoản phải thu, bảng lương, và số dư cân đối tài khoản.

phần mềm kế toán hoạt …

Read more